• Кишечные инфекции профилактика и кишечные эпидемии
  • Физкультура при вальгусной деформации

Знання запорука прогресу

Категория: Питание
Опубликовал: iddpki

Просвітники виступали проти абсолютизму і втручання церкви у політичне життя, проти станових привілеїв, кріпосництва; обстоювали рівність усіх людей, загальне право на освіту і культуру, свободу совісті релігійної. Запорукою прогресу вважали поширення знань, культури, ідей добра і справедливості. Підґрунтям нових ідей було усвідомлення залежності звичаїв від соціального середовища, а також віра в те, що ідеальне суспільство можна створити шляхом виховання народу а також "освіченими" монархами листування Вольтера з Катериною II мало саме таку мету. Просвітництво як інтелектуальний рух розпочалося у Великій Британії. Саме тут ідеї виховні, ідеї "якості" людини посідають чільне місце у міркуваннях усіх філософів і мислителів XVII—XVIII ст. Людина па цей час уже виокремилася із свого соціального стану, стала самоцінною й могла вільно визначати власну долю.

При цьому вона втратила ту захищеність, котру мала раніше в межах гільдії, цеху, ордену, "двору" тощо. Той ідеал людини, що ство рило Відродження, було переглянуто у напрямі буржуазного утилітаризму. Так, у трактаті Г.

Не був байдужим до педагогічних ідей і Дж. Локк. Локк піддав сумніву корисність мистецтва як засобу виховання "... Крім права на освіту і культуру, Дж. Локк та Т. Шашкевич. Гоббс оголосили приватну власність і свободу теж "природними правами" людини.Більшість з героїв грала в масках, що уособлювали відповідні типи характерів. Англійська філософія проклала дорогу французькому і німецькому Просвітництву, представленому Вольте ром, Ж.-Ж.Вирішальне значення освіти народу для розвитку суспільства обстоювали засновник Харківського університету В.

Руссо, Д. Дідро, Ж. Шерідан. Д'Ламбером, К. Художник Ж.-Б. Баумгартеном, Й. Вінкельманом, Г. Е. К. Б. Ж. Б. М. О. Ф. Л. Лессітом Німеччина та ін. На відміну від Дж. Із середини XVII ст. Локка, більшість згаданих просвітителів надавала великого значення культурному розвитку людини і відводила у цій справі велику роль мистецтву. Виховання" насамперед естетичне, розуміли ширше, ніж просто навчання мистецтву чи підготовку до його сприйняття, його трактували як засіб прилучення до культури взагалі. Гельвецій вважав, що геніальність притаманна всім людям і пробудити її може мистецтво через яскраві і сильні почуття.

Щоправда, Ж.-Ж. Сковорода і Я. Турбота про освіту народу дала поштовх величезній праці зі складання "Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел", яку він виконав разом з іншими просвітниками. Це підтвердила Велика французька буржуазна революція — дискусія про освіту в Національних і Законодавчих зборах велася в дусі проголошених просвітниками гасел свободи, рівності і братерства. Серед російських просвітників відомі О.

Радищев, декабристи, П. Станкевич, Т. Ще в другій половині XVIII ст. українські просвітники Г.Комментариев ( 12 )