• Межпозвоночная грыжа у мужчин
  • Олкоголь при сахарном диабете

Прямі іноземні інвестиції в економіку запорізькоїобласті станом на 01 01 12 р

Категория: ЗОЖ
Опубликовал: chelmswood

Враховуючи пропозиції структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також пропозиції, надані українськими та міжнародними експертами у рамках семінарів, що проходили у квітні та жовтні 2009 року за підтримки проекту партнерства Канада-Україна ”Регіональне врядування та розвиток”, кількість індикаторів оптимізовано з 150 до 77. Підсумки моніторингу індикаторів Стратегії за 2009 рік свідчать про неоднозначність тенденцій у реалізації Стратегії. За пріоритетним напрямом ”Запорізький край – екологічно безпечний для проживання регіон” проведено моніторинг 24 індикаторів по наступних операційних цілях Стратегії 1. Зменшення викидів в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел та їх негативного впливу на стан атмосферного повітря.У 2009 році платежі до бюджету від туристичних послуг зменшились – на 2,7% і склали 3,86 млн.грн., обсяги курортних зборів – на 12% і становили 318,2 тис.грн.Підвищення ефективності використання науково-освітнього потенціалу регіону як інструменту забезпечення впровадження інноваційних технологій.

Зменшення емісії парникових газів. м3 менше, ніж у 2008 році, з них 82,83 млн. В 2009 році загальні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря зменшилися на 51,2 тис.За підсумками 2009 року кількість абонентів мережі Інтернет знизилась на 10% і склала 84,9 тис. тонн, або на 15,4 % у порівнянні з 2008 роком, що свідчить про зменшення навантаження викидів забруднюючих речовин на довкілля. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря склали від стаціонарних джерел забруднення – 180,6 тис.

т, що менше на 37,7 тис. у 2008 році – 498,3 грн.. т, ніж у 2008 році; від пересувних джерел викидів – 99,7 тис. т, що на 13,7 тис. м3/рік 1145,7 тис. Також зменшилася щільність викидів у порівнянні з 2008 роком, як у розрахунку на 1 км2 10300,0 кг на 1 км2, тоді як у 2008р.Обсяг інвестицій в основний капітал за підсумками 2009 року за рахунок усіх джерел фінансування склав 4650 млн.грн.Витрати на одного мешканця в галузі ”Освіта” у 2009 році порівняно з 2008 роком збільшилися на 53,1% та склали 7800 грн. - 12200 кг на 1 км2,так і в розрахунку на 1 людину 154,4 кг, тоді як у 2008 році –181,6 кг. Зниження обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря обумовлене, головним чином не впровадженням природоохоронних заходів, а різким падінням обсягів виробництва у 2009 році.Комментариев ( 2 )