• Вегето сосудистая дистония и алопеция связаны как то
  • Боли в сердце с левой стороны

Сільське господарство запорізької січі

Категория: Бицепс
Опубликовал: justino96

Значну роль в економічному розвитку українських земель відіграло козацтво, яке вийшло на історичну арену в кіпці XV ст. Воно успішно освоюва­ло землі передстепової України, південного Поділля, Слобожанщини, Північного Причорномор'я та Приазов'я. В середині XVI ст. за порогами Дніпра було зосереджено багато українських козаків.

Визначну роль у їх згуртуванні відігравала Запорозька Січ, що виникла па Нижньому Подніпро­в'ї в середині XVI ст. її можна визначити як самоврядну військово-політичну організацію народної самооборони з комбінованою громадсько-індивідуальною господарською системою, яка грунтувалася на засадах особистої свободи козаків, демократії, самоуправління, федералізму та економічного лібералізму. Економічна система запорозького козацтва складалася із двох секторів січового та індивідуального. В свою чергу січове господарство поділялося па загальносічове та курінне. На цьому рівні переважали ті форми господар­ської діяльності, які потребували спільних зусиль, артільної роботи. Ядром соціальної організації Січі був курінь, де й минало все козацьке життя. Як самостійна економічна одиниця кожний курінь мав майно і доходи, якими Кіш як центральний запорозький уряд не розпоряджався.Вони були позбавлені статусу січовика і, виділившись з громадського курінного господарства, заводили власний хутір зимівник.

Саме між куреня­ми Кіш жеребкуванням переділяв щорічно найбільш прибуткові угіддя — рибні лови, пасовища та сіножаті. Індивідуально-трудовою діяльністю па приватному рівні запорожці займалися в паланках — адміністративно-територіальних округах на землях Вольностей запорозьких козаків, які простягалися па південь від річок Тясмина і Орелі у межах теперішніх Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської та Кіровоградської областей. Сімейні козаки іменувалися гніздюками. Поруч із суспільними військовими у паланках існували приватні зимівни­ки, рибні промисли, млини, дуби вантажні човни тощо. Якщо курінь був одночасно адміністративно-бойовим і побутово-господарським підрозділом, то хутір-зимівник лише господарським поселенням. Отже, економічному життю запорозь­кого козацтва однаково властиві й спільні дії, й індивідуальні зусилля.Крім того, на рибний промисел наймали робітників за почасову оплату праці, яка становила приблизно 6—7 крб.Комментариев ( 11 )