• Как снять алкогольную интоксикацию медикаментозно
  • Народные методы леч глаукомы

Забезпечення прав і свобод людини у кримінальному процесі

Категория: Бросить курить
Опубликовал: bantor1

Реальне забезпечення прав і свобод людини і громадянина як найважливіша ознака правової держави. Процесуальний статус захисника. Способи залучення адвоката як захисника до участі у справі. Спірні питання участі захисника у кримінальному проваженні.Способи залучення адвоката як захисника до участі у справі 3. Ніжин - 2013 рік План Вступ 1.

Процесуальний статус захисника 2. Отже, право на захист - це не тільки гарантія від необгрунтованого обвинувачення, але й важливий інструмент пізнання істини. У той же час вирішення цих питань сприятиме більш ефективному, на мій погляд, вирішенню справ по суті, адже іститут адвокатури - це гарантування обвинуваченому конституційного права на захист. Наостанок, я б хотіла звернути увагу на протиріччя, які виникли з прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України, оскільки зміни все ж таки відбулися, порівняно з минулим кодексом. Характерною рисою сучасного стану цього виду діяльності можна назвати значне підвищення престижності серед інших юридичних професій, збільшення кількості адвокатів.

Це ж положення закріплене і в статті 59 Конституції України. Варто вказати, що адвокатура представлена і у Вищій раді юстиції трьома представниками, рекомендованими з'їздом адвокатів України. Для надання юридичної допомоги, психологічної підтримки їм необхідно звернутися до сторонньої особи, незалежної від слідчих органів, прокурора і суду, якій би вони повністю довіряли і могли з нею радитись і спілкуватися на засадах довірительності та конфіденційності. Тобто законодавець звузив осіб, які можуть бути захисниками, порівняно з Кримінально-процесуальним кодексом, який вже втратив чинність на підставі прийняття нового КПК України року. Лише у 3,1 % справ під час судового розгляду справи захисниками - разом із адвокатами - були близькі родичі підсудних. Отже, зроблено рішучий крок до введення монополії адвокатів у кримінальному процесі. Активне збільшення останнім часом в Україні чисельності адвокатів свідчить вочевидь про те, що багато юристів зробили вибір - отримали статус адвоката.Більше того, адвокат під час досудового розслудування може оскаржити слідчому судді рішенн, дії чи бездіяльність прокурора у випадках, передбачених ст. Це сприятиме уніфікації юридичної професії.

Ф. М. Т. В. Т. М. Коні, "суспільним служінням". На мою думку, така позиція адвоката, яка призведе або може призвести до погіршення процесуального стану підзахисного, не може бути висловлена. Відома лікарська заповідь "Не зашкодь! Однак при цьому адвокат повинен так побудувати свої доводи, щоб вони охоплювали всі можливі судження про винність, кваліфікацію злочину, наявність обставин, що пом'якшують відповідальність підсудного. Визначаючи свою правову позицію, адвокат не вправі ігнорувати думку підзахисного, його показання, ставлення до пред'явленого обвинувачення. Шариф, існують такі норми діяльності захисника, які не можуть бути передбачені законом, а вироблені практикою адвокатської роботи, - це прийоми діяльності захисника. Бірюченський, такі методи повинні бути обов'язково законними, адже деякі адвокати не дуже замислюються над тим, на скільки законна та етична їх правозахисна діяльність.

Отже, адвокат повинен вміло організувати всі свої знання, вміння, навички та досвід і за допомогою вдалих тактичних та методичних прийомів створити основу для позиції захисту, що в кінцевому результаті призведе до досягенення мети захисту. Крім того, адвокатура - це важливий інструмент діючої демократії у сучаному суспільстві. У ст. Беззаперечно, що дана законодавча новела носить важливий практичний характер. 9 посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов'язковий спосіб посвідчення копій документів; 10 одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань; 11 користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.

303 КПК України. 36 КПК України. Крім того, КПК України визначив і перелік способів збирання адвокатом відомостей в процесі досудового розслідування ст. 45-54 КПК України; п.7 ст. 20 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Так чи інакше, до відання захисника з-поміж десяти предметів оскарження, передбачених ч.1 ст 303 КПК України, які підлягають розгляду слідчим суддею на стадії досудового розслідування, належить сім. 1 ч.

1 ст.303 КПК.Комментариев ( 24 )